Những lợi ích cửa nhựa lõi thép mang lại

, Tiện íchNhững lợi ích cửa nhựa lõi thép mang lại

Những lợi ích cửa nhựa lõi thép mang lại

By |2018-08-11T18:41:42+00:00Tháng Bảy 26th, 2018|Categories: Thông tin, Tiện ích|Tags: , , , , , |

Những lợi ích cửa nhựa lõi thép mang lại :

Những lợi ích cửa nhựa lõi thép mang lại.

Các tùy chọn kính cho cửa nhựa như :

AKính cường lực
1Kính cường lực loại 5mm  
2Kính cường lực loại 8mm  
2Kính cường lực loại 10mm  
3Kính cường lực loại 12mm  
4Kính cường lực loại 15mm  
BKính dán an toàn
1Kính dán an toàn loại 6.38mm  
2Kính dán an toàn loại 8.38mm  
3Kính dán an toàn loại 10.38mm  
4Kính dán an toàn loại 12.38mm  
5Kính dán an toàn loại 16.38mm  
CKính màu ốp bếp
1Kính ốp bếp loại 5mm  
2Kính ốp bếp loại 8mm  
Kính 3 - Cửa nhựa Phú Lương – Plwindow
Kính 2 - Cửa nhựa Phú Lương – Plwindow
Kính 1 - Cửa nhựa Phú Lương – Plwindow