Sản phẩm

Sản phẩm

Giới thiệu sản phẩm cửa nhựa Phú Lương – Plwindow. Cửa đi mở quay lùa 2 cánh, 3 cánh, 4 cánh, … , kết nối. Cửa sổ mở quay, lùa, 2 cánh, 3 cánh, 4 cánh kết nối, vách kính, kết cấu đặc biệt…

12 08, 2018

Cửa sổ mở hất – Cửa sổ mở quay 1 cánh

By |2018-08-13T04:03:25+00:00Tháng Tám 12th, 2018|Categories: Cửa sổ mở quay, Sản phẩm|Tags: , , , , , , , , , |

12 08, 2018

Cửa đi mở trượt 2 cánh kết nối vách kính

By |2018-08-13T05:51:54+00:00Tháng Tám 12th, 2018|Categories: Cửa đi mở trượt, Sản phẩm, Vách kính kết nối|Tags: , , , , , , , , , , |